OK

Salgsbetingelser

​Generelt

Deltaco handler kun med, af os godkendte, brancherelaterede kunder og B2B. Privatpersoner henvises til en forhandler.
Alle priser, gebyrer og afgifter på Deltacos hjemmeside er netto priser (der tilkommer moms) med mindre andet udtrykkeligt er specificeret.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte og udgåede varer i alt trykt og elektronisk materiale.
Alle Deltaco koncernens afdelinger benytter centrallageret i Stockholm (Sverige) hvorfra alle varer afsendes. Da Deltaco naturligvis ikke har en
ubegrænset lagerbeholdning kan der ikke reserveres varer. Populært sagt gælder "først til mølle" princippet. Det betyder at varer, som
tilsyneladende var på lager ved ordreafgivelse, kan blive solgt til anden side inden ordren, i øvrigt under hensyntagen til kredit og ekspeditionstid,
når frem gennem systemet til ekspedition. Hvis et indestående beløb, i form af forudbetaling eller kreditnota, står urørt hen i mere end en måned
returneres det. Det er derfor et krav at kunden til enhver tid holder os informeret om ændrede bankoplysninger.

Kredit

Alle forhold vedrørende kredit findes under feltet: KREDIT.

Sennheiser

Ansøgning om at blive Autoriseret Sennheiser forhandler

Kundeansøgning

 

 

For at blive godkendt som kunde hos Deltaco kræves følgende:
1. At De har en Dansk virksomhed med et gyldigt CVR-nr eller er offentlig virksomhed med EAN-nr.

2. At vi tydeligt og i uomtvisteligt omfang, ud fra Deres hjemmeside eller andet, kan afgøre om der er grundlag for tilstrækkeligt og løbende samarbejde.

3. At De udfylder ansøgningsblanketten med samtlige data på Deres PC, for dermed at sikre at vi tydeligt kan læse oplysningerne.
Bemærk at de indtastede data kun kan gemmes hvis De har programmet Adobe Professional Pro.
Indtastes data i Adobe Reader skal ansøgningen printes ud og faxes til os eller sendes med brev.
Alternativt kan De lave et "screen dump" af det udfyldte, gemme det som et billede og herefter e-maile det til os.


4. At De har gennemlæst og, med Deres signatur eller navn på ansøgningen, accepterer vores salgsbetingelser.

5. At vi, ud fra behov og branche relation, kan godkende Dem som kunde.

Kan ansøgningen godkendes fremsendes login til vores hjemmeside, hvor priser og lagerstatus fremgår. Det vil ligeledes være muligt at handle online. Der kan aftales at daglig prisfil fremsendes til FTP server eller den kan dagligt hentes på vores FTP server.

Som distributør har Deltaco en forventning om et rimeligt salg til vores kunder. Der skal derfor udvises en løbende aktivitet for at forblive kunde.
Når kunden har lagt sin første ordre skal der fremover handles mindst en gang hvert halve år da kontoen ellers vil blive lukket.
Lukning af kontoen medfører, uanset årsag til lukning, at et evt. log in og kredit fjernes.

Rekvirér ansøgningsblanket her!

The goods shall remain the property of the seller until the buyer has paid all sums due to the seller, whether under this agreement or under any prior or subsequent agreement

 

Tilbudsafgivelse

Hvis kunden ønsker et specielt tilbud på en større varemængde skal al kommunikation i denne forbindelse foregår via mail.
Ønskes tilbud på varer som alle er på lager vil det være gældende i 1 arbejdsuge. Bemærk at Deltaco til enhver tid kan vælge enten at reducere i
det bestilte antal eller at ophæve tilbudet helt hvis hel eller delvis levering er umuliggjort når ordren endeligt når gennem systemet.
Ønskes tilbud på varer som ikke er på lager kan leveringstiden, i værste tilfælde, være op mod 3 måneder hvis først varerne skal produceres og
hjemtages fra fjernøsten. Der vil ved afgivelse af et sådanne tilbud blive taget forbehold for evt. prisændringer og udefra kommende hindringer af
enhver art. Desuden kan der blive tale om en hel eller delvis forudbetaling afhængigt af ordrebeløb og kundens kreditforhold i øvrigt.


Gebyrer

Nogle varer pålægges Copydan afgift eller miljøafgifter i henhold til WEEE direktivet. Se desuden under feltet: AFGIFTER.


Fragt og levering

Alle forhold vedrørende fragtpriser, fragtfritagelse og levering findes under feltet: FRAGT.


Kontrol af forsendelserne

Ved modtagelse af en forsendelse er det vigtigt at kontrollere forsendelsens stand. Er forsendelsen synligt beskadiget skal modtagelse nægtes.
Hvis kunden alligevel har kvitteret for forsendelsen er sagen ude af Deltacos hænder og der er tale om en transportskade som skal reklameres
til transportøren. Hvis forsendelsen umiddelbart virker til at være i orden og siden viser sig at være beskadiget skal det påtales indenfor
10 arbejdsdage fra fakturadato. Alternativt anses leverancen for godkendt og Deltaco kan ikke tage varerne retur.


Fejllevering og fejlbestilling

Reklamationer i henhold til fejlleverancer eller fejlbestillinger skal påtales indenfor 10 arbejdsdage fra fakturadato. Herefter anses leverancen for
godkendt og Deltaco kan ikke tage varerne retur. Fejlekspederede produkter skal være os i hænde senest 10 arbejdsdage fra fakturadato.
Uanset kundens ønske forbeholder Deltaco sig retten til at udfærdige en kreditnota såfremt erstatningsvare ikke er umiddelbar tilgængelig eller
hvis værdien er under 250 Kr. Alternativt vil varerne blive erstattet med de rette.
Varer som er fejlbestilt af kunden til en værdi på under 250 Kr. tages ikke retur. Varer som er fejlbestilt af kunden til en værdi på over 250 Kr.
tages retur mod en returafgift på 15% dog mindst 250 Kr. Returneringen skal ske senest 10 arbejdsdage fra fakturadato ellers kan varerne ikke
krediteres. Ved returnering af varer, uanset om de er fejlleveret eller fejlbestilt, skal disse være komplet i ubrudt, fejlfri og original emballage.
Specielbestilte varer kan ikke returneres. Hvis Deltaco modtager varer retur uden at det er godkendt vil disse blive returneret til kunden for dennes regning.


Garanti

Deltacos eget brand (vores egne produkter), som er forpakninger påtrykt vores logo eller navn, var op til 1/11-2013 omfattet af en 3 års garantiperiode.
Fra og med 1/11-2013 er garantien på Deltacos eget brand udvidet til 5 år.
På alle andre varer vil der, med mindre andet er angivet på producentens web, som hovedregel være 1 års garanti.


Returbegæring - RMA

Forholdene vedrørende RMA og Returbegæring findes under: RETURBEGÆRING.


Betaling

Hvis man ikke har kredit hos Deltaco skal forudbetaling være registreret hos os før ordren kan sendes til ekspedition.
Har man ikke login eller har man ikke Visa Dankort skal forudbetaling ske via bankoverførsel til en af vore bankkonti. Beløbet skal i så tilfælde
fysisk være tilgået en af vore bankkonti (en kopi af en banktransaktion fremsendt via e-mail eller andet er ikke tilstrækkeligt) før ordren kan
sendes til ekspedition.
Har man login kan der forudbetales direkte via Visa Dankort på hjemmesiden. Når vi bliver adviseret af payex om at indbetaling har fundet
sted vil ordren efterfølgende blive sendt til ekspedition. Bemærk at der typisk går 3 bankdage fra vi modtager advisering fra payex til beløbet
fysisk tilgår vores konto, hvorfor udligning af fakturaen bliver tilsvarende forsinket.
Generelt gælder at hvis der ikke er modtaget advisering fra payex eller beløbet er registreret på en af vores bankkonti indenfor 3 arbejdsdag
annulleres ordren samt at checks ikke modtages. Ved betaling direkte på kontoret i Ballerup modtages kun kontanter.


Kunder med kredit

Betalingsfristen skal til enhver tid overholdes da vi alternativt vil spærre kundekontoen og fremsende rykkere i henhold til afsnittet om rykkere.
og renter i vores salgsbetingelser. Hvis kreditmaksimum overskrides ved ordreafgivelse skal kunden som minimum indbetale differencen til en af
vores konti. Det anbefales derfor altid at holde et vågent øje på udestående kontra kreditmaksimum for at undgå situationer hvor Deltaco,
grundet jeres udestående saldo, ikke er i øjeblikkelig stand til at honorere jeres ønsker om varekøb.


Kunder, som skal betale helt eller delvist forud

Hvis kunden ikke benytter sig af en af de i betalingsoplysningerne oplyste banker, og dermed ikke har mulighed for at lave en direkte
kontooverførsel, kan det desværre komme til at betyde et par dages forsinkelse på ordren. Vi kan derfor ikke garantere at varerne kan leveres når
betalingen registreres selvom varerne var på lager ved bestillingen. I det tilfælde vil et evt. overskydende beløb blive returneret til kunden.
For at sikre en hurtigere ekspedition kan kunden indsætte et beløb hos os som der så kan handles løbende for (så længe der er råderum).


Restordre

Alle forhold vedrørende restordre findes under feltet: RESTORDRE.


Rykkere

Hvis det har været nødvendig at rykke en kunde for betaling 3 gange indenfor 6 måneder vil en evt. kredit blive fjernet. Disse forhold vil blive
tilskrevet kunden. Kredit vil muligvis, efter en rimelig periode med et rimeligt antal salg mod forudbetaling, kunne genetableres.
Når en rykker udsendes vil kundens konto blive spærret og kan kun genåbnes efter indbetaling af det fulde beløb inkl. rykkergebyr.
I henhold til Renteloven opkræver Deltaco et rykkergebyr på 100 Kr. pr. rykker hvoraf der ikke beregnes moms.
Ved udsendelse af 1. rykker spærres kundens konto. Efter udsendelse af 3. rykker debiteres morarente på 2% pr. måned og sagen overdrages til
ekstern inkasso. Manglende betaling vil herefter medføre registrering som dårlig betaler.


Produktansvar

Skulle der evt. medfølge en manual, som ikke er på dansk, til et produkt kan vores kunder ikke forvente og/eller stille krav om at få den på dansk.
I tidsrummet svarende til vores garantiperiode er vi kun ansvarlige for den skade som det af os leverede materiel forvolder, hvis det kan
dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for drifts-, avance-, tids tab eller andet indirekte tab samt tab af data,
herunder enhver form for tab af programmel, udgifter til omkørsel eller lignende.
Vores ansvar for skade på produkter kan ikke overstige kr. 10.000.
I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug – herunder videresalg – som køber måtte gøre af det leverede materiel, er
køber forpligtet til at holde os skadesløse for det ansvar vi måtte blive pålagt, og i det omfang ansvaret går ud over de aftalte rammer.
Produktansvar dækker kun indenfor Danmarks grænser.