OK

Salgsbetingelser

​Generelt

Deltaco handler kun med brancherelaterede kunder og B2B, som vi kan godkende. Privatpersoner henvises til en forhandler. Alle priser, gebyrer og afgifter på Deltacos hjemmeside er netto priser (ekskl. moms) med mindre andet udtrykkeligt er specificeret. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte og udgåede varer i alt trykt og elektronisk materiale.

Alle Deltaco-koncernens afdelinger benytter centrallageret i Stockholm (Sverige) hvorfra alle varer afsendes. Da Deltaco naturligvis ikke har en ubegrænset lagerbeholdning kan der ikke reserveres varer. Populært sagt gælder "først til mølle" princippet. Det betyder at varer, som tilsyneladende var på lager ved ordreafgivelse, kan blive solgt til anden side inden ordren når frem gennem systemet til ekspedition, i øvrigt under hensyntagen til kredit og ekspeditionstid. Hvis et indestående beløb, i form af forudbetaling eller kreditnota, står urørt hen i mere end en måned returneres det. Det er derfor et krav at kunden til enhver tid holder os informeret om ændrede bankoplysninger.

Kredit

Vi søger automatisk kredit, når vi opretter en kunde. Vi bruger et eksternt kreditvurderingsselskab. Godtages kreditsøgningen ikke, vil kunden automatisk blive oprettet ved forudbetaling – Se mere under "Kunder, som skal betale helt eller delvist forud".

Sennheiser

Ansøgning om at blive Autoriseret Sennheiser forhandler

Kundeansøgning

For at blive godkendt som kunde hos Deltaco kræves følgende: 
1. At De har en virksomhed med et gyldigt CVR-nr.

2. At vi tydeligt og i uomtvisteligt omfang kan afgøre, ud fra Deres hjemmeside eller andet, om der er grundlag for tilstrækkeligt og løbende samarbejde. 

3. At De udfylder ansøgningsblanketten med samtlige data på Deres PC, for dermed at sikre at vi tydeligt kan læse oplysningerne. 

Bemærk! De indtastede data kun kan gemmes hvis De har programmet Adobe Professional Pro. 
Indtastes data i Adobe Reader skal ansøgningen printes ud og faxes til os eller sendes med brev. 
Alternativt kan De lave et "screen dump" af det udfyldte, gemme det som et billede og herefter e-maile det til os. 


4. At De har gennemlæst og accepteret vores salgsbetingelser, og kvitterer for dette på ansøgningen med signatur eller navn. 

5. At vi, ud fra behov og branche relation, kan godkende Dem som kunde. 

Kan ansøgningen godkendes fremsendes login til vores hjemmeside, hvor priser og lagerstatus fremgår. Det vil ligeledes være muligt at handle online. Der kan aftales at daglig prisfil fremsendes til FTP server eller den kan dagligt hentes på vores FTP server.

Som distributør har Deltaco en forventning om et rimeligt salg til vores kunder. Der skal derfor udvises en løbende aktivitet for at forblive kunde. Når kunden har lagt sin første ordre skal der fremover handles mindst en gang hvert halve år da kontoen ellers vil blive lukket. Lukning af kontoen medfører, uanset årsag til lukning, at et evt. log in og kredit fjernes. 

Ansøg om at blive kunde her!


Overdragelse af ejendomsret

Varerne forbliver sælgers ejendom, indtil køberen har betalt alle skyldige beløb til sælgeren, hvad enten det sker i henhold til denne aftale eller under enhver forudgående eller efterfølgende aftale.

 

Tilbudsafgivelse

Hvis kunden ønsker et specielt tilbud på en større varemængde skal al kommunikation i denne forbindelse foregår via mail.
Ønskes tilbud på varer som alle er på lager vil det være gældende i 1 arbejdsuge. Bemærk at Deltaco til enhver tid kan vælge enten at reducere i det bestilte antal eller at ophæve tilbuddet helt, hvis hel eller delvis levering er umuliggjort når ordren endeligt når gennem systemet.
Ønskes tilbud på varer som ikke er på lager kan leveringstiden, i værste tilfælde, være op mod 3 måneder hvis først varerne skal produceres og hjemtages fra Fjernøsten. Der vil ved afgivelse af et sådanne tilbud blive taget forbehold for evt. prisændringer og udefrakommende hindringer af enhver art. Desuden kan der blive tale om en hel eller delvis forudbetaling afhængigt af ordrebeløb og kundens kreditforhold.

Gebyrer

Nogle varer pålægges Copydan afgift eller miljøafgifter i henhold til WEEE direktivet.

CopyDan

Såfremt du som kunde ikke er registreret med CopyDan-fritagelsesnummer tillægges der i henhold til Blankmedieordningen CopyDan-afgift på alle ”blanke” medier, såsom en DVD, CD, hukommelseskort og USB. Læs mere på: www.cdkp.dk/FAQ

Lagringsmedia Vederlagssats
Harddisk ≤128 gb*4,11
Harddisk >128 gb*16,43
Tablet46,22
Smartphone46,22
Bærbar computer46,22
Stationær computer46,22
Priser 2023

*En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.

Prisen er fastsat ved lov og fremgår af ophavsretslovens § 40. Vederlaget reguleres fra den 1. januar 2023 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Vederlaget er momsfrit. Har du spørgsmål om moms, skal du henvende dig til din revisor eller til Skattestyrelsen.


Manuel ordrehåndtering

Ved ordrer afgivet via E-mail, PDF eller telefon, tages et gebyr.

Ordre med 1-5 varelinjer: kr. 50,00
Ordre med 6+ varelinjer: kr. 65,00


Fragt og levering

Deltaco leverer med Bring næste hverdag såfremt varen er på lager og såfremt ordren er modtaget senest kl. 11.30. Ofte bliver ordrer, der er modtaget før 12.30, afsendt
fra lageret samme dag, dog er dette ikke noget vi kan garantere.

Fragtpriser
0-5 kg.Kr. 50,00
5-10 kg.Kr. 65,00
10-30 kg.Kr. 90,00
Over 30 kg.Kr. 275,00

For at opnå en fragtfri ordre skal beløbet på denne være på minimum kr. 6.000 ex moms.

Hvis en forsendelse skal have lavet ny label i forbindelse med ny adresse kan Deltaco påkræve en fakturering efter kundens gældende fragtsats.


Kontrol af forsendelserne

Ved modtagelse af en forsendelse er det vigtigt at kontrollere forsendelsens stand. Er forsendelsen synligt beskadiget skal modtagelse nægtes.
Hvis kunden alligevel har kvitteret for forsendelsen er sagen ude af Deltacos hænder og der er tale om en transportskade som skal reklameres til transportøren. Hvis forsendelsen umiddelbart virker til at være i orden og siden viser sig at være beskadiget skal det påtales indenfor 7 arbejdsdage fra fakturadato. Alternativt anses leverancen for godkendt og Deltaco kan ikke tage varerne retur.


Fejllevering og fejlbestilling

Reklamationer i henhold til fejlleverancer eller fejlbestillinger skal påtales indenfor 7 arbejdsdage fra fakturadato. Herefter anses leverancen for godkendt og Deltaco kan ikke tage varerne retur. Fejlekspederede produkter skal være os i hænde senest 10 arbejdsdage fra fakturadato.

Uanset kundens ønske forbeholder Deltaco sig retten til at udfærdige en kreditnota såfremt erstatningsvare ikke er umiddelbar tilgængelig eller hvis værdien er under 250 Kr. Alternativt vil varerne blive erstattet med de rette.

Varer som er fejlbestilt af kunden til en værdi på under 250 kr. tages ikke retur. Varer som er fejlbestilt af kunden til en værdi på over 250 kr. tages retur mod en returafgift på 15%, dog mindst 250 kr. Returneringen skal ske senest 10 arbejdsdage fra fakturadato ellers kan varerne ikke krediteres.

 

Ved returnering af varer, uanset om de er fejlleveret eller fejlbestilt, skal disse være komplet i ubrudt, fejlfri og original emballage. Specielbestilte varer kan ikke returneres. Hvis Deltaco modtager varer retur uden at det er godkendt vil disse blive returneret til kunden for dennes regning.

Garanti

Garantien på Deltacos eget brand er 5 år og der er livslang garanti på alle Deltacos egne kabler. Produkter af mærket Nordic Home Culture har en garanti på 3 år.
På alle andre varer vil der som hovedregel være 1 års garanti, med mindre andet er angivet fra producenten.


Returbegæring - RMA


Betaling

Hvis man ikke har kredit hos Deltaco skal forudbetaling være registreret hos os før ordren kan sendes til ekspedition.
Har man ikke login eller har man ikke kreditkort skal forudbetaling ske via bankoverførsel til vores bankkonto. Beløbet skal i så tilfælde fysisk være tilgået vores bankkonto (en kopi af en banktransaktion fremsendt via e-mail eller andet er ikke tilstrækkeligt) før ordren kan sendes til ekspedition.

Har man login kan der forudbetales direkte via kreditkort på hjemmesiden. Når vi bliver adviseret af PayEx om at indbetaling har fundet sted vil ordren efterfølgende blive sendt til ekspedition. Bemærk at der typisk går 3 bank dage fra vi modtager advisering fra PayEx til beløbet fysisk tilgår vores konto, hvorfor udligning af fakturaen bliver tilsvarende forsinket. Generelt gælder at hvis der ikke er modtaget advisering fra PayEx eller beløbet ikke er registreret på en af vores bankkonti indenfor 3 arbejdsdag annulleres ordren.


Kunder med kredit

Betalingsfristen skal til enhver tid overholdes da vi alternativt vil spærre kundekontoen og fremsende rykkere – se mere under "Rykkere". Hvis kreditmaksimum overskrides ved ordreafgivelse skal kunden som minimum indbetale differencen til vores konto.

Det anbefales derfor altid at holde et vågent øje med udestående faktura kontra kreditmaksimum for at undgå situationer hvor Deltaco, grundet kundens udestående saldo, ikke er i øjeblikkelig stand til at honorere kundens ønsker om varekøb.


Kunder, som skal betale helt eller delvist forud

Hvis kunden ikke benytter sig af Danske Bank, og dermed ikke har mulighed for at lave en direkte kontooverførsel, kan det desværre komme til at betyde et par dages forsinkelse på ordren.

Vi kan derfor ikke garantere at varerne kan leveres når betalingen registreres, selvom varerne var på lager ved bestillingen. I det tilfælde vil et evt. overskydende beløb blive returneret til kunden. For at sikre en hurtigere ekspedition kan kunden indsætte et beløb hos os som der så kan handles løbende for (så længe der er råderum).


Restordre

Der bliver ikke tillagt ekstra fragtomkostninger på en restordre, og det er ikke muligt at få tilføjet flere varer på en restordre. Restordre vil blive leveret lige så snart vi får den pågældende vare på lager igen.


Rykkere

Hvis det har været nødvendig at rykke en kunde for betaling 3 gange indenfor 6 måneder vil en evt. kredit blive fjernet. Disse forhold vil blive tilskrevet kunden. Kredit vil muligvis, efter en rimelig periode med et rimeligt antal salg mod forudbetaling, kunne genetableres.

Når en rykker udsendes vil kundens konto blive spærret og kan kun genåbnes efter indbetaling af det fulde beløb inkl. rykkergebyr. I henhold til Renteloven opkræver Deltaco et rykkergebyr på 100 Kr. pr. rykker hvoraf der ikke beregnes moms.

Ved udsendelse af 1. rykker spærres kundens konto. Efter udsendelse af 3. rykker debiteres morarente og sagen overdrages til ekstern inkasso. Manglende betaling vil herefter medføre registrering som dårlig betaler.


Produktansvar

Skulle der evt. medfølge en manual, som ikke er på dansk, kan vores kunder ikke forvente og/eller stille krav om at få den på dansk.

I tidsrummet svarende til vores garantiperiode er vi kun ansvarlige for den skade som det af os leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for drifts-, avance-, tids tab eller andet indirekte tab samt tab af data, herunder enhver form for tab af programmel, udgifter til omkørsel eller lignende. Vores ansvar for skade på produkter kan ikke overstige kr. 10.000.

I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug – herunder videresalg – som køber måtte gøre af det leverede materiel, er køber forpligtet til at holde os skadesløse for det ansvar vi måtte blive pålagt, og i det omfang ansvaret går ud over de aftalte rammer. Produktansvar dækker kun indenfor Danmarks grænser.