OK

Whistleblowing function

DistITs stærke brand og tillid er baseret på høj integritet og god forretningspraksis. På DistIT mener vi, at åbenhed og kommunikation i hele organisationen fremmer en god virksomhedskultur.

Whistleblowing-funktionen handler om rapportering af ulovlige handlinger eller mistanke om ulovlige handlinger og brud på DistITs Code of Conduct. Vi er ivrige efter at identificere uregelmæssigheder i vores forretning. Eksempler på uregelmæssigheder omfatter seksuel chikane, bedrageri, korruption, diskrimination og krænkelser af menneskerettigheder og miljø.

Alle medarbejdere har både ret til og ansvar for at rapportere uregelmæssigheder vedrørende korruption, misbrug af status, svig, økonomisk kriminalitet, alvorlig forseelse eller miljøkriminalitet.

Oplysninger om whistleblowing-funktionen, hvordan det virker og hvordan medarbejdere kan indsende bekymringer bør være tilgængelig

Henvendelser kan skrives anonymt og/eller fortroligt. Klager eller henvendelser om uregelmæssigheder sendes til Charlotte Hanssen, bestyrelsesmedlem hos DistIT AB, som er ansvarlig for omgående behandling af indsendte sager.p>

e på hvert af datterselskabets hjemmesider.